Warunki - Star

Wynajem Samochodów Warna Bułgaria

Wypożyczalnia samochodów Warna Bułgaria

Warunki

1. Najemca musi mieć co najmniej 23 lata, aby posiadać dokumenty tożsamości - dowód osobisty i prawo jazdy. Doświadczenie w prowadzeniu samochodu przez co najmniej 3 lata.
2. Minimalny okres wynajmu 3 dni z maksymalnym dopuszczalnym przebiegiem 200 km na dobę. Przy wynajmie samochodu na 1 lub 2 dni czynsz za 3 dni jest należny niezależnie od wykorzystanych dni. Przebieg na 1 tydzień to 1400 km, na 2 tygodnie 2000 km. Maksymalny miesięczny przebieg 3000 km. Za dodatkowe kilometry pobierana jest opłata w wysokości 0,18 BGN/km. Istnieje możliwość wypożyczenia samochodu w jednym mieście i zwrotu w innym za dodatkową bezzwrotną opłatą, którą należy ustalić z przedstawicielem firmy.

2.1.Godziny pracy to poniedziałek-niedziela 8.30-19.30. Przy odbiorze lub zwrocie samochodu poza godzinami pracy zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 20 EUR. Wynajem samochodu poza godzinami pracy jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.
3. Samochód nie może opuścić Bułgarii bez pisemnego oświadczenia wynajmującego lub grzywny w wysokości 2000 lewów. Za dodatkową opłatą samochód można prowadzić w Rumunii, Turcji / części europejskiej /, Grecji, Macedonii Północnej. Bezzwrotna opłata administracyjna w wysokości 260 BGN dla każdego kraju. I łączny depozyt 800 BGN.
4. Cena wynajmu obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i podatek drogowy / winietę /
4.1 Istnieje możliwość dodania ubezpieczenia Casco za dodatkową opłatą w wysokości 5 EUR za dzień. Dzięki ubezpieczeniu Casco w razie wypadku komunikacyjnego firma ubezpieczeniowa pokrywa szkody osób trzecich (szkody poniesione przez osobę, której samochód został uderzony przez najemcę). Firma ubezpieczeniowa pokrywa uszkodzenia karoserii, a także szyb, reflektorów i kół w przypadku zgłoszenia na policję. Ubezpieczyciel pokrywa szkody wyrządzone karoserii samochodu w wyniku wypadku drogowego. Ubezpieczenie Casco nie obejmuje uszkodzeń opon, kół, niespowodowanych pożarem lub wypadkiem, co potwierdza raport policji drogowej. Istnieje możliwość dodania ubezpieczenia Full Damage Waiver lub pełnego pokrycia w cenie 9 EUR za dobę – w tym przypadku dodatkowo objęte jest ryzyko naprawy w przypadku uszkodzenia pojazdu z winy uciekającego kierowcy, bez konieczności aby złożyć raport z tego zdarzenia, opony i koła są objęte ubezpieczeniem. Najemca nic nie płaci.
4.2 Ubezpieczenie Casco uznaje się za nieważne w przypadku uszkodzenia samochodu podczas jazdy po polnej drodze lub po drodze. Szkody wyrządzone podwoziu lub nadwoziu samochodu w wyniku ruchu na polnych drogach są wypłacane do czasu pełnego remontu samochodu, z powodu grzywny za czas, w którym samochód nie może być używany, niezależnie od rodzaju ubezpieczenia.
4.3 Cena wynajmu wynosi 24 godziny. Opóźnienie 1–4 godzin jest naliczane w wysokości 50% dziennego czynszu, a ponad 4 godziny w przypadku pełnego dziennego czynszu
4.4 Cena wynajmu nie obejmuje paliwa. Możliwa przedpłata za paliwo. Odbiór z pełnym i powrót z pustym zbiornikiem.
4,5 Samochód jest czyszczony i myty wewnątrz i na zewnątrz oraz odbierany.
4.6 W przypadku uszkodzenia, utraty lub uszkodzenia samochodu lub jego części, a także w przypadku uszkodzenia wnętrza, niezależnie od winy - zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania, w tym kosztów renowacji, kosztów zwrotu / repatriacji / i utraconych zysków na czas naprawy.
4.7 W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, klucza lub znaku rejestracyjnego uiszczana jest grzywna w wysokości 300 BGN.
5. Przy wynajmie samochodu z podstawowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej / bez dodatkowego ubezpieczenia / pobierana jest kaucja w wysokości 200 - 800 BGN. W przypadku wynajmu krótkoterminowego może być wymagana kaucja w wysokości 200 - 800 BGN, niezależnie od pozostałych warunków

Obowiązek najemcy

1. Najemca wyraża zgodę na użytkowanie samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem i dbanie o niego pod opieką dobrego właściciela. W razie wypadku lub uszkodzenia należy podjąć wszelkie środki w celu ograniczenia lub zmniejszenia szkód w wynajętym samochodzie. W razie wypadku należy postępować zgodnie z wymogami Ustawy o ruchu drogowym i zasadami jej stosowania dotyczącymi pisemnych raportów i innych dokumentów wydanych przez policję / CAT /. W przypadku uszkodzenia lub wypadku najemca musi powiadomić właściciela, zgłosić wszystkie fakty, okoliczności i dane świadków związane z tym, a także zapewnia pełną pomoc właścicielowi w wyjaśnieniu incydentu. Najemca zgadza się podjąć środki w celu wykonania praw Wynajmującego w stosunku do osób trzecich.
2. Najemca nie ma prawa sprzedawać ani obciążać hipoteką wynajętego samochodu ani udzielać go stronom trzecim, nieokreślonym w umowie najmu. Zabrania się używania go do holowania przyczep, a także do udziału w zawodach, szkoleniach lub testach, do transportu dużych, masowych lub innych materiałów budowlanych. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
3. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania ograniczeń ruchu. W przypadku naruszenia ponosi pełną odpowiedzialność za grzywny spowodowane nieprzestrzeganiem powyższego prawa. Jeżeli winę najemcy dowodzą nagrania wideo lub materiały fotograficzne od władz, AUA lub NP, najemca płaci wszystkie kwoty i opłaty administracyjne i sądowe, w tym usługi prawnika zatrudnionego przez wynajmującego.
4. Najemca zgadza się po podpisaniu umowy najmu, że jego dane osobowe określone w umowie zostaną wykorzystane do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej i cywilnej zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Bułgarii.

This post is also available in: rosyjski angielski niemiecki bułgarski

Popularne samochody