Политика на поверителност - Star

Наемане на кола Варна България

ФИРМА ЗА КОЛИ ПОД НАЕМ ВАРНА БЪЛГАРИЯ

Политика на поверителност

Декларация за поверителност на “СИС АУТО” ООД

I. Обща информация

Как използваме Вашите лични данни
Нашето уведомление за поверителност обяснява как събираме, използваме, споделяме и защитаваме Вашите лични данни. Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уеб сайт.

Вашите права по отношение на личните Ви данни
В съответствие с българското законодателство, Вие можете да упражните следните права, свързани с обработваните от “СИС АУТО” ООД ваши данни:
• да предоставите Вашите лични данни, които “СИС АУТО” ООД обработва, и да получите копие от тях;
• личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
• да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
• в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
• в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
• да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни

Как можете да се свържете с нас?
Можете да се свържете с нас на следния адрес: с Орешак ул13 №33 starrentacarbulgaria@gmail.com

II. Обработване на Вашите лични данни

Приемане на заявки (по телефон или онлайн):
Какви лични данни събираме:
• име и фамилия;
• телефон;
• електронен адрес (имейл);
• дата на раждане;
• фирма/организация (в случай че желаете да ви бъде издадена фактура);
• други данни, в зависимост от въведената от Вас информация в полето „Коментар

Защо събираме Вашите лични данни?

Ние събираме информация, която ни помага да Ви предложим възможно най-добра и персонализирана услуга, както и информация, за която сме нормативно задължени, съгласно българското законодателство. Вашата лична информация може да бъде съхранявана и обработвана за следните цели:
• да направите заявка за наем на автомобил –по телефон или онлайн.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни?

• Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни, във връзка с направената заявка за наем на автомобил.
• Легитимният ни интерес да споделяме данните на договорни партньори с цел поддръжката на нашия уеб сайт или осъществяване на счетоводно обслужване.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

• В случай, че заявката Ви не бъде потвърдена, поради липса на свободен автомобил за желания период, “ “СИС АУТО” ООД ще унищожи и няма да съхранява или обработва, по-какъвто и да е начин, предоставените от Вас данни при резервация.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:
• Договорни партньори:
1. счетоводни компании – осъществяващи счетоводно обслужване, в случаите, когато желаете да ви бъде издадена фактура.
2. софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уеб сайта и/или негови отделни функционалности.

След потвърдена заявка и при сключване на договор за наем на автомобил

След потвърждаване на заявката, ние изпращаме електронно писмо, съдържащо предоставените от Вас данни във формата за резервация. За сключване на договор за наем на автомобил е необходимо да предоставите:

• сканирано или хартиено копие на валидна шофьорска книжка;

В договора за наем на автомобил ще бъдат вписани:

• три имена;
• единен граждански номер/дата на раждане;
• номер на валиден документ за самоличност;
• номер на валидно свидетелство за управление на МПС и дата на валидност;
• телефон за връзка;
• електронен адрес (имейл);

С подписването на договора за наем на автомобил, наемателят дава своето съгласие, предоставените от него лични данни, във връзка със сключването на договора, да бъдат използвани за търсене на наказателна или гражданска отговорност.

Защо събираме Вашите лични данни?

Ние събираме информация, която ни помага да Ви предложим възможно най-добра и персонализирана услуга, както и информация, за която сме нормативно задължени, съгласно българското законодателство. Вашата лична информация може да бъде съхранявана и обработвана за следните цели:

• да Ви предоставим услугата „отдаване на автомобили под наем“, при сключването на договор за наем;
• за случаите, в които сме задължени да предоставим информация на държавни институции.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни?

• Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни.
• Изпълнение на договор, по който Вие сте страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор.
• Легитимният ни интерес да споделяме данните на договорни партньори с цел поддръжката на нашият уеб сайт или осъществяване на счетоводно обслужване.
• Законово основание (в случаите, когато е налице законово задължение за предоставяне на вашите лични данни на публични органи).

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни ще бъдат съхранени за срок от 4 години 6 месеца, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 80 и 81 от Наказателния кодекс, във връзка с чл. 189 от Закона за движение по пътищата. След изтичане на този нормативно установен срок, данните, съхранявани на електронен носител ще бъдат изтривани, а данните съхранявани на хартиен носител ще бъдат унищожени.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:
(1) държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни при спазване на нормативно установения ред;
(2) договорни партньори:

• счетоводни компании – осъществяващи счетоводно обслужване, в случаите, когато желаете да ви бъде издадена фактура.
• софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уеб сайта и/или негови отделни функционалности.

Контактна форма на уеб сайта

Какви са личните данни, които събираме?

• Име и фамилия
• Електронен адрес
• Телефон за връзка
• Други данни, в зависимост от въведената от Вас информация в полето „Коментар“
Защо още събираме Вашите лични данни?
• За да можем да отговорим изчерпателно на Вашите запитвания.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни?

• Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни.
• Легитимният ни интерес да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уеб сайта.

Бестселъри