СИС АУТО ООД е бенефициент | Star

Наемане на кола Варна България

ФИРМА ЗА КОЛИ ПОД НАЕМ ВАРНА БЪЛГАРИЯ

СИС АУТО ООД е бенефициент, получил подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие

СИС АУТО ООД е бенефициент, получил подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие

СИС АУТО ООД е бенефициент, получил подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, при следните параметри:

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID19/ Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Бенефициент: СИС АУТО ООД

Обща стойност: 3 100 лв. /финансиране от европейския фонд за регионално развитие 2635лв и национално съфинансиране 465лв/, по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-19936-C01

Начало: 30.09.2020 г.
Край: 30.12.2020 г.

Бестселъри